3ต.ค.เชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าวันออกพรรษาปีนี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน รวมถึงคณะศรัทธาพี่น้องประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์สามเณร เนื่องในวันเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเชิงบันไดวัดดอยงำเมืองไปจนถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงรายโดยมีกำหนดการ ดังนี้

👉 เวลา 06.00 น.

  • เริ่มพิธีทางศาสนา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย

👉เวลา 06.39 น.

  • พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ออกรับบิณฑบาต ตั้งแต่เชิงบันไดวัดดอยงำเมือง ผ่านถนนงำเมือง ถนนธนาลัย ถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย

นายวันชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ประเพณีการตักบาตรเทโวนับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญในอันที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธศาสนิกชนในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งผลให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีนับเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน และนำพา สันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม เทศบาลนครเชียงราย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป”

#จงมองตัวเองเพื่อแก้ไขมองคนอื่นเพื่อให้อภัย

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข