มฟล.ครบรอบ 22 ปี เปิดสาขาพุทธศิลป์มุ่งสู่อันดับ 5 เอเชีย

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี (มฟล.) ได้รายงานผลการดำเนินการของ มฟล.เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ภายหลังจากได้มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ว่า หลังจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้สถาปนาจนถึงปีนี้พบว่าได้รับการจัดอันดับ Times Higher Education (THE) ด้วยคะแนนด้านความเป็นนานาชาติ 52.7 และด้านการอ้างอิง 60.4 คะแนน ซึ่งถือว่าสูงเป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ตลอดจนได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 100 กลุ่มมหาวิทยาลัยน้องใหม่ของโลก ด้านการอ้างอิงผลงานวิชาการอีกด้วย ดังนั้นในอนาคตนับจากนี้อีก 10 ปีทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำลังปูทางเพื่อมุ่งหวังจะไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 5 ของทวีปเอเชียต่อไปด้วย

รศ.ดร.ชยาพร กล่าวว่า ที่ผ่านมานับตั้งแต่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2541 โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ เป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ยึดมั่นปฏิบัติสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ” และพัฒนามาตรฐานสู่สากลในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้าเรียนจำนวน 576 คนจาก 31 ประเทศ ในปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 13,852 คน เปิดสอนทั้งหมด 66 หลักสูตร

โดยล่าสุดได้เปิดหลักสูตรล่าสุดคือ “พุทธศิลปกรรม” โดยร่วมพระเมธีวชิโรดม หรือ ว.วชิรเมธี จากไร่เชิญตะวัน อ.เมืองเชียงราย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย พร้อมด้วยศิลปินชาวเชียงราย ฯลฯ ทำการเปิดหลักสูตรซึ่งจะเปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 29 ก.ย.2563 เป็นต้นไป โดยรับผู้เข้าเรียนไม่เกิน 30 คน ซึ่งหลักสูตรนี้ถือว่ามีแห่งเดียวในโลก

รศ.ดร.ชยาพร กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังมีการวิจัยด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในการวิจัยเพื่อชุมชนคือการแก้ไขปัญหาหมอกควันในฤดูแล้งซึ่งเกิดขั้นเป็นประจำทุกปี และกลายเป็นปัญหาใหญ่ของภาคเหนือที่มีค่าฝุ่นละอองต่ำกว่า 2.5 ไมครอนต่อลูกบากศก์เมตรในระดับเกินค่ามาตรฐาน โดยทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้วิจัยเพื่อทำต้นแบบโดยร่วมกับ จ.เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนที่สามารถรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร เพราะปัญหาในพื้นที่เกิดจากการที่ประเทศไทยมีเกษตรกรที่เก่งที่สุดในโลกโดยสามารถผลิตพืชทุกชนิดที่ผู้ซื้อต้องการได้ แต่เมื่อผู้ซื้อต้องการพืชอายุสั้นประภทข้าวโพดจึงทำใหเกิดปัญหาการเผาเพื่อจัดเตรียมพื้นที่กันอย่างกว้างขวางจนทำให้มีปัญหาหมอกควันดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ต้นแบบคือการเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืช เช่น มะม่วงหิมพานต์ ชา กาแฟ ฯลฯ และมีภาคเอกชนเข้าไปรับซื้อเพราะเกษตรกรเองก็ไม่อยากปลูกพืชที่ส่งผลกระทบทั้งนี้ทาง มฟล.ขอเชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร.ชยาพร ยังได้แจ้งถึงผลงานวิจัยต่างๆ ของมฟล.ที่โดดเด่น เช่น การค้นพบเห็ดหูหนูขาวที่แรกในโลกและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อว่า “มุสิกรัตน์” สามารถเพาะกินได้ไม่เกิดอันตรายจึงเตรียมเผยแพร่แก่เกษตรกรไทยต่อไป การค้นพบอะมีบา “เอนตะมีบา เชียงรายเอนซิส” ในปลาไหลนาได้เป็นที่แรกในโลก ฯลฯ.