โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ดอยสะเก็น

นายวันชัย​ จงสุทธานามณี​ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร​สังกัดเทศบาล ให้การต้อนรับ​ รศ.ดร.วรรณพงษ์​ โพธิ์แย้ม​ พร้อมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอาจารย์สล่าทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงรายจากขัวศิลปะ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ “ดอยสะเก็น” หาแนวทางร่วมวางแผนพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างจุดขาย “พัฒนาเมือง สร้างคน” นักท่องเที่ยวมาเชียงรายอากาศดีเรามีจุดขายเป็นเมืองศิลปิน เมืองวัฒนธรรมมีต้นยวนผึ้งป่าใจกลางเมืองเติมโอกาสให้กับชุมชน และสามารถลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน ชุมชนในจังหวัดเชียงราย ณ​ ศูนย์การเรียนรู้ดอยสะเก็น​