ชาวเชียงรายร่วมทำบุญออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2563 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำชาวเทศบาลนครเชียงราย ชาวเชียงราย ร่วมทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ตั้งแต่เชิงบันไดวัดดอยงำเมือง ไปจนถึง แยกศาล ถนนธนาลัย เขตเทศบาลนครเชียงราย โดยมีชาวพุทธนุ่งขาว ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งจำนวนมาก โดยคณะสงฆ์ที่ออกรับบิณฑบาตร นำโดยพระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นำพระสงฆ์ 269 รูป

ทั้งนี้ตลอดเส้นทางการทำบุญตักบาตร ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดรถประชาสัมพันธ์ การทำบุญแบบใหม่ ในการสวมใส่หน้ากาก เพื่อป้องกันโควิด-19 ไปในตัวด้วย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ประเพณีการตักบาตรเทโวฯ ทางเทศบาลนครเชียงรายจัดขึ้นทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีที่สำคัญในอันที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธศาสนิกชนในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งผลให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีนับเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน และนำพา สันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม เทศบาลนครเชียงราย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป.