ททท.ปลื้ม”โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง”คว้าสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท


นำทัพสื่อมวลชนสำรวจเส้นทาง-สัมผัสพื้นที่จริงเผยแพร่ต่อสาธารณชน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย โดย นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “เที่ยวผ่อนคลาย สบายใจ สื่อ” เพื่อเป็นการโปรโมทเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงราย และยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว ทั้งร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ และยังพาไปสัมผัสกับโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีชุมชนที่แสนจะเรียบง่ายในสไตล์ชาวอีสานแห่งภาคเหนือ

โดยเริ่มทริปจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ออกเดินทางไปอำเภอแม่สาย แวะจิบกาแฟที่ “ทุ่งเคียงดอย” บ้านนางแลใน อ.เมือง จ.เชียงราย อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร และมุ่งหน้าต่อไปยัง “วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน” อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมแวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านชาบูชื่อดังประจำอำเภอแม่สาย “ร้านเคอิชิ” ซึ่งมีความพิเศษที่มีน้ำชาบูรสเลิศถึง 8 น้ำ

จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดหิรัญญาวาส อุทยานเวฬุวัน (วัดพระสาน) บ้านเหมืองแดงน้อย ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก ก่อนจะแวะไปร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนบ้านปางห้า ทั้งแช่น้ำสมุนไพร ทำกระดาษสา พร้อมรับประทานอาหารว่าง “Local country Style” โดยที่นี่ “ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปางห้า” ได้รับโล่รางวัล ระดับ Platinum โครงการ สุดยอด SME Provincial 2020 จากการคัดเลือก 77 จังหวัดๆละ 1 แห่ง คัดเลือกเหลือแค่ 5 จังหวัด ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปางห้า ได้รางวัล Platinum อันดับที่ 2 ของประเทศ

ต่อด้วยการเดินทางไปยัง โฮมเสตย์บ้านท่าขันทอง อ.เชียงแสน กับการทำกิจกรรมมากมาย เรียนรู้วิถีชุมชนที่แสนจะเรียบง่ายในสไตล์ชาวอีสานแห่งภาคเหนือ ชาวบ้านที่นี่น่ารัก โดยยามเช้ายังนำคณะสื่อมวลชมไป “จิบแฟแลน้ำโขง” อีกด้วย ทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับ เรายังได้แวะทานอาหารอร่อยๆ จิบกาแฟที่ร้านพนอคอฟฟี่ เฮาส์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

นางสาวกรุณา เปิดเผยว่า การจัดทริปครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ คือ ททท.เชียงราย กับสื่อมวลชน จ.เชียงรายแล้ว ยังต้องการให้สื่อมวลชนได้เห็นแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญของจังหวัด เพื่อที่จะได้สัมผัสพื้นที่จริงเพื่อนำไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นให้ได้เข้ามาชมด้วย ยังเป็นการเดินทางมาเพื่อแสดงความยินดีกับหมู่บ้านหรือชุมชนที่ได้รับรางวัล โดยเฉพาะรางวัลประกวดรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท หรือ Thailand Rural Tourism Award 2020 เป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้กับชุมชนและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากจะได้รับพระราชทานรางวัลซึ่งถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจให้กับชุมชนอย่างสูงสุด

นางสาวกรุณา กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังจะได้รับการประชาสัมพันธ์ต่อยอดขยายผลทางการตลาดและเสนอขายอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านสื่อต่างๆ มากมาย รวมทั้งการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลก เช่น Airbnb อีกทั้งที่ผ่านมา ททท. สำนักงานเชียงราย ได้ให้การสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมการตลาดของชุมชนมาโดยตลอด และต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถานบันการศึกษาที่ร่วมบูรณาการให้การสนับสนุนชุมชนเป็นอย่างดีด้วย

ทั้งนี้หมู่บ้านท่าขันทอง ได้รับรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท (Thailand Rural Tourism Award 2020) ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัล ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ

การจัดประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท โดย ททท. ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม สหกรณ์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ บริษัท พีทีทีโกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน บริษัทนำเที่ยว สมาคมด้านการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่ทำงานด้านชุมชนกว่า 40 องค์กร จัดโครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้การท่องเที่ยวชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างงานและพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ในช่วงที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 สำหรับการจัดประกวดทั้ง 2 ประเภท ดำเนินการภายใต้รูปแบบเดียวกัน โดยคัดเลือกหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท จำนวน 25 ชุมชน สาขาละ 5 ชุมชน ได้แก่
1.สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)
2.สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro Tourism)
3.สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)
4.สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)
5.สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมเอาท์ติ้ง/กลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)
โดยกระบวนการตัดสินใจจากคณะกรรมการถูกแบ่งเป็น คะแนนพิจารณาของคณะกรรมการ 70% และคะแนนโหวตจากสื่อมมวลชนและบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว 30%

ผลการประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท 5 สาขา จำนวน 15 รางวัล ปรากฏว่า “โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง” จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ประจำปี พ.ศ. 2563 (Thailand Rural Tourism Award 2020) และอันดับ 1 ในสาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay) นอกจากนี้โครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนักการตลาดเพื่อชุมชน ทำการแข่งขันวางแผนการตลาดขายแพ็กเกจท่องเที่ยวให้กับชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทีมนักการตลาดฯ รวม 5 รางวัล ซึ่งทีมนักการตลาดโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย สามารถสร้างชื่อได้รับรางวัลอันดับ 3 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมรางวัลเงินสด.