ข่าวกิจกรรม

SGFN Enduro Thailand Championship 2020 สนามที่ 3

นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬ้าแห่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ระดับชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ SGFN Enduro Thailand Championship 2020 สนามที่ 3 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 ณ สนามแข่งรถ Top Notth Parkต.แม่ข้าวต้ม จ.เชียงราย

ทั้งนี้การแข่งขัน SGFN Enduro Thailand Championship 2020 มีทั้งหมด 5 สนาม เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทย และได้เลือกจังหวัดเชียงราย เป็นสนามแข่งขันที่ 3

ทั้งนี้การแข่งขันเพื่อส่งเสริมสนาม นักกีฬาและบุคลากร รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ประการสำคัญยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เหมาะสม หลีกห่างจากยาเสพติด และยังเปิดโอกาสให้ชาจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากล