ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกร สมาชิก กฟก.

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 2 ราย เป็นโฉนดที่ดิน จำนวน 3 แปลง รายที่ 1.นายตาล ปินตาดวง เกษตรกรบ้านสันป่าปอ หมู่ที่ 10 โฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม-ไร่ 1 งาน 11 ตาราวาง รายที่ 2.นายอุดม พรมเสน (เสียชีวิต ภรรยารับแทน) เกษตรกร บ้านเด่นศาลา หมู่ที่ 3 โฉนดที่ดิน จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 12ไร่ – งาน 55 ตารางวา ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นายวุฒิกร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกร ทั้ง 2 คน ที่ได้รับโฉนดที่ดินคืนในวันนี้ โดยมี สนง.กองทุนฟื้นฟูฯจังหวัดเชียงราย ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ และขอให้เก็บรักษาที่ดินทำกินไว้ให้กับลูก หลาน และไม่ไปก่อหนี้เพิ่มอีก ต่อไป

นายนิยม สุวรรณประภา หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.เชียงราย (กฟก.) เปิดเผยว่า เกษตรกรได้นำโฉนดที่ดินไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันเจ้าหนี้ (สหกรณ์ฯ) และไม่สามารถชำระเงินคืนให้กับสถาบันเจ้าหนี้ได้ (NPL-หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้) โดยเกษตรกรได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน กับ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.เชียงราย (กฟก.) และได้รับการช่วยเหลือในการชำระหนี้แทนเกษตรกร และเกษตรกรได้ดำเนินการชำระหนี้คืนให้กับ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และขอไถ่ถอนที่ดินคืน ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว