มอบทุนการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเรื่องกีฬาเยาวชนจังหวัดเชียงรายโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พร้อมนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย มอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนดูแล ส่งเสริม และสร้างเสริมขับเคลื่อนเรื่องของกีฬาเยาวชนจังหวัดเชียงราย โดยมีดร.ประพันธ์ ทรรศนียากร ผู้จัดการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ผู้บริหาร โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษามีนักเรียน 2,544 คน ครู 104 คน เป็นนักเรียนชาวไทยภูเขา ร้อยละ 82 อีกร้อยละ 18 เป็นเด็กในพื้นที่

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายเป็นเมือง Sport City ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย โดยนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า ที่ผ่านมาการแข่งขัน”เจียงฮายเกมส์” เชียงรายประเดิมเหรีญทองแรกจากการแข่งขันยูโด ประเภทต่อสู้และน้องๆโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาสามารถคว้าอีกหลายเหรียญมาถือว่าจังหวัดเชียงรายโอกาสที่เป็น”เมืองกีฬา”หรือ”สปอร์ต ซิตี้” ได้อีกด้วย

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษาและการกีฬา