ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงรายเชิญชวนร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ คลังจังหวัดเชียงราย เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยชาวเชียงรายเข้าโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

โดยร้านค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com และที่สาขาธนาคารกรุงไทยได้อย่างต่อเนื่อง โดยต้องเป็นร้านค้าประเภท ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล และไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ เนื่องจากรัฐต้องการให้ร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการให้มากที่สุด เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สำหรับจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ให้พื้นที่แก่ธนาคารกรุงไทย ออกมาตั้งหน่วยบริการ one stop service ที่ประตูทางเข้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ให้บริการทั้งข้อมูลและการสมัครในระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ (เวลาราชการ) เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย นอกจากนี้ ในวันเสาร์-อาทิตย์ สามารถไปรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านดู่ และสาขาเด่นห้า ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. และสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. ได้อีกด้วย

สำหรับโครงการคนละครึ่งสามารถสมัครได้ที่ www.คนละครึ่ง.com เช่นกัน โดยประชาชนที่ได้รับสิทธิจะได้รับ SMS ยืนยัน ให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเติมเงินเข้าแอป จำนวนเท่าใดก็ได้ เพื่อเตรียมใช้สิทธิซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการร้านค้า โดยรัฐจะร่วมจ่ายให้ครึ่งหนึ่งแต่ละครั้งไม่เกิน 150 บาทต่อวัน และไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่ได้รับ SMS ซึ่งมีการเริ่มใช้จ่ายมาแล้วตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563