ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดพิธี “อัญเชิญพระบรมรูปพระเจ้ามังรายมหาราชขึ้นเวียงเชียงราย”

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย จุงสทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และ นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขาธิการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยภาคประชาชนชาวเชียงราย ร่วมกัน อัญเชิญพระบรมรูปพระเจ้ามังรายมหาราชเสด็จขึ้นเวียงเชียงราย

ทั้งนี้ พระครูโสภณ ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง จังหวัดเชียงราย จัดขบวนอัญเชิญจากวัดฯ เพื่อแห่รอบตัวเมืองเชียงราย อย่างยิ่งใหญ่ จากนั้น อัญเชิญพระบรมรูปพระเจ้ามังรายมหาราช เพื่อไปยัง วัดพระธาตุดอยจอมทอง และนำคณะสงฆ์ พระเถระพระสงฆ์ จำนวน 108 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรม รูปพระเจ้ามังรายมหาราช ณ มณฑลพิธีสะดือเวียงเชียงราย วัดพระธาตุดอยจอมทอง

เมื่อมาถึง ณ มณฑลพิธีสะดือเวียงเชียงราย วัดพระธาตุดอยจอมทอง ได้ อัญเชิญพระบรมรูปพระเจ้ามังรายมหาราชทักษิณรอบเสาสะดือเวียงเชียงราย 108 ตัน รวม 3 รอบ และอัญเชิญประทับพลับพลา ให้พระพักตร์ไปทางทิศเหนือสู่สะดือเวียงเชียงราย และพระบรมธาตุดอยทอง ก่อนที่ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าถวายเครื่องสักการะแบบล้านนา ก่อนที่พระสงฆ์ 108 รูปจะอนุโมทนา

พระบรมรูปพระเจ้ามังรายมหาราช ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ที่คุ้มพญามังราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ในอีก 2 เดือน ซึ่ง พระบรมรูปฯ อยู่ในท่าทรงนั่ง มีความสวยงามอย่างมาก และการจัดทำเพื่อเฉลิมฉลองจังหวัดเชียงราย มีอายุ 758 ปี พร้อมให้ประชาชนได้เข้ากราบไหว้ขอพร ผู้สร้างบ้านแปลงเมืองเชียงราย และอยู่คู่กับชาวอำเภอเม็งราย ตราบนานเท่านานจากนี้.