ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 เนรมิตสวนตุงและโคมฯ เป็นอุทยานดอกไม้และเสียงดนตรี

เทศบาลนครเชียงราย เตรียมจัดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 17 ส่งเสริมการท่องเที่ยว รับลมหนาว พร้อมสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว เนรมิตสวนตุงและโคมนครเชียงราย เป็นอุทยานดอกไม้ และเสียงดนตรี ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึง 10 มกราคม 2564

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดเชียงราย และเทศบาลนครเชียงราย ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดเชียงราย ให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มผ่อนคลายและมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลนครเชียงรายจึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเปิดให้บริการด้านการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ สำหรับปีนี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้กำหนดแผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 และในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 จัดงานสืบสานงานประเพณีทำบุญตักบาตรดอกไม้หนึ่งเดียวในล้านนา

นายวันชัย จงสุทธานามณี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 ที่จะมาถึงนี้ยังคงรูปแบบในการจัดงานโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ ด้วยการปลูกประดับตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวที่หาชมได้ยาก อาทิ ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ และอื่น ๆ อีกนับล้านดอก กิจกรรมประกวดวาดภาพ และการประกวดภาพถ่ายงานเชียงรายดอกไม้งาม และการจัดงานเชียงรายดอกไม้งามในแต่ละปี ทำให้จังหวัดเชียงรายกลายเป็นที่รู้จักระดับประเทศและระดับโลก สร้างรายได้ให้กับประชาชนคนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน