มอบรางวัล “เด็กดี ศรี ท.2″ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่เด็กนักเรียน

นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้มอบรางวัล “เด็กดี ศรี ท.2 ครั้งที่ 2” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 กลุ่มที่สามารถทำคะแนนความดีสูงสุดของห้อง เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และให้นักเรียนตระหนักถึงการทำความดี การรักษาวินัย การอยู่ร่วมกันในห้องเรียนในสังคมอย่างมีความสุข