โครงการวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวในเขตทน.เชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า การปรับภูมิทัศน์วิถีล้านนา บูชาพ่อขุน พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล (Walking Street) ซึ่งมีการก่อสร้างซุ้มป้ายชื่อสถานที่สำคัญ จำนวน 8 ซุ้ม ทำการก่อสร้างป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยว (Walking Street) จำนวน 29 ป้าย ทำการก่อสร้างป้ายชื่อสวนตุงและโคมเชียงราย ทำการปรับทางเท้าปูด้วยกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น และทำการตีเส้นทางเดินท่องเที่ยว จากจุดเริ่มต้นสวนตุงและโคมนครเชียงราย > อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช >อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 90 ปี > ศาลากลางหลังเก่า > วัดพระสิงห์ > วัดพระแก้ว > สวนตุงและโคมนครเชียงราย

ทั้งนี้ โครงการวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน อีกทั้งแต่ละปีได้รังสรรค์ “นครแห่งดอกไม้งาม” จากการเนรมิตสวนดอกไม้ใจกลางเมืองเชียงราย ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย.