เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 17 วันที่ 26 ธ.ค. 63 – 10 ม.ค. 64

เทศบาลนครเชียงราย เตรียมจัดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 17 ส่งเสริมการท่องเที่ยว รับลมหนาว พร้อมสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว เนรมิตสวนตุงและโคมนครเชียงราย เป็นอุทยานดอกไม้ และเสียงดนตรี ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึง 10 มกราคม 2564