ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 63 -10 มกราคม 64 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย ซึ่งในงานจัดมีการประกวดดนตรีล้านนาประกอบนาฎศิลป์ การแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย และจัดให้มีดนตรีในสวนมาขับกล่อม พร้อมร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงราย แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทางเทศบาลนครเชียงรายถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงรายอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ภายในงานมีการประดับตกแต่งดอกไม้นานาพรรณ ดอกไม้เมืองหนาว ตกแต่งดอยดอกไม้ 3 ลูก มีความสูง 7 เมตร ออกแบบอุโมงค์ดอกไม้ สมกับคำว่า “นครเชียงราย นครแห่งดอกไม้งาม” เปิดให้ชมฟรี ตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น. พร้อมทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง และอื่นๆอีกมากมาย