ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเร่งโครงการไฟฟ้าใต้ดินเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมหารือในรายละเอียดติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย จากถนนสิงหไคล ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีต้นไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่ ถนนบรรพปราการ เป็นถนนเชิงวัฒนธรรม มีหอนาฬิกาเปลี่ยนสี งานพุทธศิลป์จังหวัดเชียงราย กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี นายกิตติเมศร์ กรพัฒนสวัสดิ์ ผู้อำนวยฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานประชุมหารือข้อสรุปเส้นทางดังกล่าว