ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายสนับสนุนเชียงรายเมืองแห่งการกีฬา (Sport city)

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เชียงรายเป็นเมืองกีฬา ดนตรี การศึกษาและศิลปะ ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงรายได้มีนโยบายพัฒนาทุกด้าน การจัดโครงการครั้งนี้ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย โดยมีนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เนื่องด้วยจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport tourism) เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน การพัฒนากีฬาเป็นนโยบายที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาคุณภาพประชากรทั้งในด้านสุขภาพพลานามัยและด้านจิตใจ

ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงรายจะมีการจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านกีฬาประเภทลู่ และกองเชียร์โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 8 โรงเรียน (โรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย 1-8 ) ภายใต้โครงการเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วยชนิดกีฬาประเภทลู่

👉 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง
👉 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง
👉 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง
👉 การประกวดกองเชียร์ 💃🕺

#รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยน้ำใจนักกีฬา

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการกีฬาดนตรีการศึกษาและศิลปะ