ผลการประกวด Nakorn-Chiangrai Band Music Challenge 2

ผลการประกวดการแข่งขันเชียงรายสตริงคอมโบ Nakorn-Chiangrai Band Music Challenge 2 #รุ่นบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถด้านดนตรี

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าการประกวดการแข่งขันเชียงรายสตริงคอมโบ Nakorn-Chiangrai Band Music Challenge 2 เพื่อเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงให้มีเวทีสถานที่ในการแสดงตามความฝันของตนเองให้เป็นจริง
ผลการประกวดการแข่งขันเชียงรายสตริงคอมโบ รุ่นบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถด้านดนตรี
🏆 รางวัลชนะเลิศ : วง เอี่ยม แม่เหี๊ยะ จ.เชียงใหม่ รับรางวัล 20,000บาทพร้อมถ้วยรางวัล
🥇รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : วง Rocket Soul เชียงใหม่ รางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : วง ALTISSIMO มหาวิทยาลัยพายัพ รางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🏅รางวัลชมเชย : วง Four mans วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รับเงินรางวัล 5,000 บาท
🏅รางวัลชมเชย : วงอัญชัญ เชียงราย รับเงินรางวัล 5,000 บาท