ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเชียงรายระยะที่ 4

นายวันชัย จงุสทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจดูการดำเนินการขุดเจาะถนน เพื่อว่าดำเนินการก่อสร้างขุดถนนวางท่อระบายน้ำ ตั้งแต่แยกหมอประจักษ์ ถึงแยกสุริวงค์ ถนนธนาลัย ได้วางท่อเรียบร้อยรอคืนสภาพผิวจราจรกลับมาใช้ได้ตามปกติ ซึ่งดำเนินการโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ว่าจ้างบริษัท ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเชียงราย ระยะที่4 จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ทางนายวันชัย ได้ขอความร่วมมือกับทางผู้รับจ้างก่อสร้างในการดำเนินการให้มีผลกระทบต่อประชาชนและร้านค้าในเส้นทางดังกล่าวให้น้อยที่สุด ซึ่งทางผู้รับจ้างได้มีการดำเนินการที่ดี สะอาดและเกิดฝุ่นขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น และขณะนี้ได้ดำเนินการได้เร็วมากขึ้น มีการวางท่อแล้วเสร็จไปในระยะหนึ่งซึ่งทางผู้รับจ้างก่อสร้าง เตรียมคืนผิวการจราจรบางส่วนให้กับชาวเชียงรายแล้ว ในขณะนี้เหลืออีกเพียงไม่กี่ขั้นตอน