ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชิญประกวดการแข่งขันการถ่ายภาพและวาดภาพระบายสี “เชียงรายดอกไม้งาม”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวเชิญชวนผู้ที่รักการถ่ายภาพและการวาดภาพงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 และงานดนตรีในสวน (Music in the park) เพื่อต้องการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมดีดีที่ทางเทศบาลนครเชียงรายได้รังสรรค์ขึ้น ทั้งในส่วนของการถ่ายภาพ และการวาดภาพ โดยในปีนี้ในหัวข้อ “เชียงรายดอกไม้งาม” 🌷🌷

👉 หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (ดาวน์ทาวน์) โทร.053-715952 ต่อ 105