แจ้งเลื่อนการแข่งขันทักษะด้านกีฬาออกไปไม่มีกำหนด

เทศบาลนครเชียงรายและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายแจ้งเลื่อนการแข่งขันทักษะด้านกีฬาออกไปไม่มีกำหนด

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการการป้องกันโรคระบาดอย่างเข้มงวด ตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุขตลอดมา ประกอบกับทางเทศบาลนครเชียงราย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายตระหนัก และดำเนินการในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา-19 ในสถานศึกษาอย่างตลอดมารวมถึงนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ได้เน้นย้ำมาตลอดให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายเกิดความตระหนักและป้องกันตัวเอง ดังนั้นจึงขอเลื่อนการแข่งขันทักษะด้านกีฬา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 8 โรงเรียนออกไปไม่มีกำหนด พร้อมให้มีการเลื่อนการประชุมผู้ปกครองออกไปไม่มีกำหนดเช่นกัน

ทั้งนี้ สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ช่วยกันสอดส่อง ดูแล และให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตนดังนี้

 👉 สวมใส่หน้ากากอนามัย 
 👉 วัดอุณหภูมิ ไม่สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
 👉 หมั่นล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์.              
 👉 เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
 👉 หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา