เทศบาลนครเชียงรายประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นปี2563

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน และชาวชุมชนเทศบาลนครเชียงราย 65 ชุมชน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( 5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พร้อมประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น จำนวน 69 ท่าน ณ ศูนย์การประชุมนครเชียงราย อาคารเจียงแสน จังหวัดเชียงราย