งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17ยกระดับมาตรฐานควบคุมโรค

มาเที่ยวเชียงรายปลอดภัย…งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่17 ยกระดับมาตรฐานควบคุมโรค…เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าชวนนักท่องเที่ยวมาเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ริเริ่ม “เชียงรายดอกไม้งาม” ตั้งแต่ปี 2546 จากแนวคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยเนรมิตสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์และท่ามกลางเสียงดนตรี ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

โดยได้มาร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศมาสัมผัสความงามดอกไม้เมืองหนาว และร่วมสืบสานงานประเพณีทำบุญตักบาตรดอกไม้ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม ตามเส้นทางถนนธนาลัย ตั้งแต่หน้าสวนตุงและโคมนครเชียงรายถึงแยกธนาคารออมสิน

ในปีนี้ทางจังหวัดเชียงรายมีการยกระดับมาตรฐานป้องกันโควิด-19ให้ปลอดภัยมากขึ้น จึงให้ความเชื่อมั่นว่า มาเชียงรายปลอดภัย และ ยังได้สัมผัสความสวยงามดอกไม้นับล้านดอก เข้าชมงานฟรี ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น.