เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการขุดลอกระบายน้ำเน้นมาตรฐานความปลอดภัย

นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลนครเชียงรายนำเจ้าหน้าที่ออกทำการตรวจการดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำทั่วเขตเทศบาลนครเชียงรายในแต่ละชุมชน โดยการนำเครื่องดูดโคลนตมและแรงงาน ขนอุปกรณ์ออกขุดลอกตามท่อระบายน้ำที่สำคัญๆ ก่อน โดยเฉพาะจากตลาดสดเทศบาล 1เข้ามาทางถนนธนาลัย ถนนพหลโยธิน ถนนที่ตัดผ่านกลางตัวเมืองเชียงราย

ทั้งนี้ ก่อนการขุดลอกเจ้าหน้าที่พบว่า ท่อระบายน้ำส่วนใหญ่เต็มไปด้วยโคลนตมที่อุดตันจนทำให้การระบายน้ำไม่สามารถทำได้เต็มที่และน่าจะเป็นสาเหตุของน้ำท่วมขังหลายครั้งที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากทำการขุดลอกแล้ว จะทำให้น้ำภายในซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำเหลือใช้จากอาคารบ้านเรือนในตัวเมืองไหลได้สะดวกมากขึ้น หลังจากนั้นมีการเติมน้ำยา EM เพื่อดับกลิ่น

นายวันชัยกล่าวว่า เทศบาลฯ ได้ดำเนินโครงการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำทั่วเขตเทศบาลรวมจำนวนความยาวของท่อประมาณ 16 กิโลเมตร ซึ่งจะเน้นที่จุดสำคัญ ซึ่งมีการอุดตันของโคลนตมและขยะจนน้ำไหลไม่สะดวกก่อน จากนั้นก็ค่อยๆ ทยอยไปยังท่อรองๆ ต่อไป ซึ่งจนครบหมดทั้ง 60 ตารางกิโลเมตรของเขตเทศบาล แต่ก็ครอบคลุมจุดสำคัญทั้งหมด

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน