ขอเชิญร่วมประกวดการแข่งขันดนตรีพื้นเมืองขับร้องประกอบนาฎศิลป์


ขอเชิญร่วมประกวดการแข่งขันดนตรีพื้นเมืองขับร้องประกอบนาฎศิลป์ในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้จัดการประกวดดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) ขับร้อง ประกอบนาฎศิลป์ ในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 เพื่อกระตุ้นให้ส่งเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการรักษาและอนุรักษ์ดนตรีล้านนา การขับร้องและฟ้อนรำอันงดงาม ในการจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 63 -10 มกราคม 64 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย
ทั้งนี้ การจัดการประกวดดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) แบ่งเป็น 3 รุ่น
– การแข่งขันรุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ
– การแข่งขันรุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
– การแข่งขันรุ่นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
หากผู้ใดสนใจสามารถคลิ๊กดาวน์โหลดดูรายละเอียด พร้อมใบสมัครได้👉👉 https://drive.google.com/drive/folders/1YjDSY8A0sUgLkdTN9dHqu15KBX-Bvwy-

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข