ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ต้นกล้าศิลปิน”

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ต้นกล้าศิลปิน” ป.1-2 ศิลปะจากธรรมชาติ สุข..สนุก..ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์..สร้างความมั่นใจ ความภาคภูมิใจ ในตนเอง..ผ่านงานศิลปะ…Art&Creative School พัฒนาสมองทั้ง 2 ด้าน อย่างสมดุล ทั้งวิชาการ และศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์.