ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายนำรถน้ำบรรเทาน้ำประปาเชียงรายหยุดการจ่ายน้ำ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงราย นำรถบรรทุกน้ำไปเติมใส่ภาชนะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลนครเชียงราย หลังจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย ทำการหยุดจ่ายน้ำจากสถานีผลิตเพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำแรงสูง ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 63 เป็นต้นมา เนื่องจากปริมาณน้ำจ่ายไม่เพียงพอกับอัตราการใช้น้ำของกปภ.สาขาเชียงราย ดังนั้น ทางเทศบาลนครเชียงรายนำรถบรรทุกน้ำไปเติมน้ำสะอาดที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงรายไปแจกจ่ายตามที่ร้องขอมาในแต่ละชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครั้งนี้.