ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สามเณรโรงเรียนวัดฝั่งหมิ่นวิทยา

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สามเณรโรงเรียนวัดฝั่งหมิ่นวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธีระวัฒน์    สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  เทศบาลนครเชียงราย ร่วมในการเปิดโครงการ ที่วัดฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยทางเทศบาลนครเชียงราย ได้สนับสนุนโครงการ มีสามเณรเข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 60 รูป และมีท่าน พระครูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่น ให้แนวทางการอบรม การจัดโครงการดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ส่งเสริมด้านพระพุทธศาสนาและการศึกษาแก่สามเณร ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสามเณรให้เป็นกำลังหลักสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนคนเชียงราย ซึ่ง เทศบาลนครเชียงราย และพระครูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย ได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สามเณร จะเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่จะช่วยให้สามเณรมีแนวทางการปฏิบัติตัวที่ดี ไม่ว่าจะบวชเป็นพระต่อไป หรือเมื่อลาสิขาแล้ว