เทศบาลนครเชียงรายจัดตักบาตรดอกไม้งดงาม

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2563 ที่ถนนธนาลัย บริเวณด้านหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย ผู้ริเริ่มจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม ข้าราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดให้พิธีการตักบาตรดอกไม้ เนื่องในโอกาสที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือน จ.เชียงราย ในช่วงฤดูท่องเที่ยวและเทศบาลนครเชียงราย จัดให้มีงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.ถึง 10 ม.ค.2564 โดยมีการอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 องค์จาก 9 วัดใน อ.เมืองเชียงราย ประดิษฐานบนรถบุษบก 9 คัน เคลื่อนไปตามถนนธนาลัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันนมัสการและร่วมตักบาตรดอกไม้แด่พระสงฆ์

ในครั้งนี้ทางพระรัตนมุนี เจ้าคณะ จ.เชียงราย ได้นำคณะสงฆ์และสามเณรจำนวน 69 รูป ประกอบพิธีสวดเพื่อขับไล่ไวรัสโควิด-19 ด้วย ก่อนที่รถบุษบกที่งดงามจะเคลื่อนไปตามถนนและนักท่องเที่ยวต่างนำดอกไม้ถวาย ซึ่งสร้างโดยศิลปินและนายช่างที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางศิลปะของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

จากนั้นพระสงฆ์และสามเณรออกรับบิณฑบาตรโดยพร้อมเพียงกัน และก่อนที่พระสงฆ์จะออกรับบิณฑบาตรดอกไม้โดยมีประชาชนออกมาทำบุญกันอย่างคับคั่ง สร้างความปลื้มปิติและประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือน จ.เชียงราย ในช่วงนี้เป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตามกิจกรรมทั้งหมดมีการใช้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดตั้งแต่การเคักกรองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม การกำหนดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดงาน ทั้งผู้ที่จัดกิจกรรม พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ขับเคลื่อนขบวน และนักท่องเที่ยวทั้งหมดด้วย สำหรับประเพณีตักบาตรดอกไม้ดังกล่าวมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเมื่อมีการจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม แต่ในปีนี้มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ทางจังหวัดและคณะสงฆ์ได้พิจารณาว่าควรจะจัดขึ้นดีหรือไม่ กระทั่งมีมติให้มีการจัดได้เนื่องจาก จ.เชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวตามการกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค.โดยไม่พบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด.