ข่าวประกาศ

เลื่อนการจัดงานพ่อขุนเม็งรายฯและงานกาชาดฯ ประจำปี 2564

จังหวัดเชียงราย “เลื่อนการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2564” ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
“งดจัดงานวันเด็ก งานวันครู และเลื่อนการจัดการแข่งขันยิงปืนรณยุทธ การวิ่ง-ปันสู้หมอกควันไฟป่า ประจำปี 2564 ไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด