ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ผลการประกวดภาพวาดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17 “ประเภทเยาวชน”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดภาพวาด เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้การประกวดแข่งขันภาพวาดระบายสีขึ้น 2 ประเภท
ทั้งนี้ ผลการประกวดภาพวาดระบายสีประเภทเยาวชน ดังนี้
ชนะเลิศ : กลิ่นอาย นายศรัณย์ ทองชื่น รับรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : สวนดอกแห่งนครเชียงราย นายฐิติกรณ์ ออนสารับรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ฮักนะที่สวนตัง นายพันธวีร์ ราชคม รับรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย 5 รางวัล@ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  • น.ส.พิชญ์นรี ราชคม : Lannd of flowers
  • น.ส.เย็นจิต อางี : สวนแสงงาม
  • นายศุกร์ ปัญญา : ดวงใจในใจฉัน
  • น.ส.เสาวนีย์ เบ่อเชอกู่ : เชียงรายสบายดี
  • น.ส.พรรณี แมกู่ : ดอกไม้งาม ณ นครเชียงราย