วางศิลาฤกษ์ศาลาจตุรมุข ที่ประทับขององค์พญามังรายเกาะกลางน้ำกกเฉลิมฉลองเชียงรายอายุ 759 ปี

วันที่ 9 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 พระไพศาลประชาร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย และตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาจตุรมุข ที่ประทับขององค์พญามังรายเกาะกลางน้ำกกเฉลิมฉลองเชียงรายอายุ 759 ปี ซึ่งมีทั้งหมด 3 อาคาร

โดยพิธีมีทั้งพิธีพราหมณ์ และ พิธีทางศาสนาพุทธ นิมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชาวจังหวัดเชียงราย และผู้ร่วมประกอบพิธี รวมทั้งมีการมีการรำจากช่างฟ้อน ของชาวชุมชนเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 200 คน ด้วย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า วัตถุประสงค์​​เทศบาลนครเชียงรายมุ่งพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าประเภทต่างๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงรายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยเกาะแม่ฟ้า คือที่ดินประเภทที่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) มีเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ ตั้งอยู่กลางแม่น้ำกก เทศบาลนครเชียงรายจึงได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เกาะแม่ฟ้าแห่งนี้ให้เป็น Landmark ของจังหวัดเชียงราย โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับพื้นที่และก่อสร้างเส้นทางการออกกำลังกายที่สวยงามไว้บนเกาะแห่งนี้แล้ว

จากนี้ไปภายในระยะเวลา 5 ปี เทศบาลนครเชียงรายจะดำเนินการพัฒนาเกาะแม่ฟ้าแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพญามังรายมหาราช ที่ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายเมื่อปี พ.ศ. 1805 โดยปีนี้จังหวัดเชียงรายมีอายุครบ 759 ปี โดยบนพื้นที่จะประกอบไปด้วยพลับพลาที่ประทับขององค์พญามังรายมหาราช วิหารประดิษฐานพระพุทธรูป และพลับพลาสืบชะตา ออกแบบและประดับตกแต่งโดยเน้นศิลปะล้านนาเป็นสำคัญ เมื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปยังเกาะดังกล่าวจะได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของเมืองเชียงรายในบรรยากาศความเป็นล้านนา สามารถใช้เป็นจุดนัดพบปะเพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ รวมถึงยังสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับการออกกำลังกายประเภทต่างๆ ได้อีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโครงการดังกล่าว ยังมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาในการจัดสร้าง องค์พญามังรายมหาราช ในพระองค์จะอยู่ในท่านั่งบนบัลลังก์ มีดาบคู่พระทัยวางอยู่บนตักในอิริยาบทผ่อนคลายมือขวาวางบนดาบพร้อมที่จะจับดาบใช้ปกปักรักษาเมืองได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ยังมี พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย เป็นที่ปรึกษา.