ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พัฒนาพื้นที่ริมน้ำกกเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมส่งเสริมการออกกำลังกาย

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน หรือ MOU ที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เชิงสะพาน ขัวพญาเม็งราย โดยมี นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมือง จังหวัดเชีงราย เป็นพยาน รวมทั้ง ตัวแทนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 แห่ง คณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ การกีฬาจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้การลงนามดังกล่าว เพื่อความร่วมมือพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำกก ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน หัวใจสำคัญที่จะทำให้เมืองพัฒนาขับเคลื่อนไปได้ รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งในด้านกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ นำมาสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนคนเชียงราย โดยมีพื้นที่เป้าหมายของพัฒนา ประกอบด้วยสวนสาธารณะ หาดเชียงราย เกาะแม่ฟ้าลำน้ำกก สวนสาธารณะเลียบน้ำกก บริเวณหลังวัดฝั่งหมิ่น ศูนย์ประชุมนครเชียงราย ไปจนถึงโครงการฝายเชียงราย ซึ่งมีทั้ง 2 อปท. รับผิดชอบพื้นที่ร่วมกัน ขณะที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จะได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดกีฬาตลอดแนวพื้นที่ของการพัฒนา ทั้งเรื่องการวิ่ง การปั่นจักรยาน และการแข่งเรือพาย

โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากแนวคิดการพัฒนาเมือง โดยภาคีความร่วมมือ 3 องค์กร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มีเป้าหมายร่วมกันที่จะลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนสร้างเมือง ผ่านการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต ที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงรายได้มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษานครเชียงรายอย่างเต็มกำลังและต่อเนื่อง จากการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และในอนาคตจะได้มีหอพักฟรีสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะครู และจะได้ขยายความสำเร็จนี้ไปสู่ท้องถิ่นอื่นต่อไป

ส่วนที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพราะทั้งสามองค์กรเห็นร่วมกันที่จะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวเชียงราย ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันในการจะพัฒนาพื้นที่ริมน้ำกก สู่การเป็นเชียงรายเมืองกีฬา (Chiag Rai Sport City) เกิดพื้นที่กิจกรรมด้านการกีฬาสำหรับทุกเพศทุกวัย จัดทำเส้นทางส่งเสริมสุขภาพ ยกระดับอุตสาหกรรมการกีฬา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตลอดริมฝั่งแม่น้ำกก ภายในเขตอำนาจการปกครองอย่างเต็มศักยภาพ โดยนำการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนา อันมีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย ผนวกกับการให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ยกระดับการท่องเที่ยว โดยอาศัยความร่วมมือจากท้องถิ่น พร้อมด้วยจังหวัดและส่วนราชการ และภาคประชาชน เพื่อให้โครงการนี้เป็นจริง แม้จะต้องใช้เวลาหลายปี เราก็จะมุ่งมั่นและเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนคนเชียงรายที่ยั่งยืน

ทางด้านนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้จะผลดีต่อทุกฝ่าย ที่จะร่วมกันทำพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อชาวท้องถิ่น และเมื่อมีการพัฒนาร่วมกันแล้ว และได้พื้นที่ให้ประชาชน ก็จะมีการส่งเสริมเรื่องกีฬา ให้สอดคล้องกับพื้นที่ เพราะเมื่อพื้นที่เหมาะสมในการจัดกีฬาก็จะเป็นปัจจัยหลักที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและสามารถร่วมเล่นกีฬาได้ รวมทั้งตัวนักกีฬา ก็จะนำครอบครัวเดินทางมาพักผ่อนก่อนการแข่งขัน ซึ่งก็จะเกิดรายได้กับคนในท้องถิ่น เพราะมีการพัฒนาพื้นที่ และการส่งเสริมกีฬา

ทั้งนี้ นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง กล่าวว่า ในการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ถือว่าดีอย่างมาก เพราะได้เกิดประโยชน์กับชาวเทศบาลนครเชียงราย และชาว อบต.รอบเวียง และยังมีสมาคมกีฬาฯ เข้ามาร่วมสนับสนุนอีก ยิ่งทำให้เกิดเรื่องดี ๆ ขึ้นอย่างแน่นอน ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า อบต.รอบเวียง มีงบประมาณการบริการจัดการพื้นที่มีน้อย ทำให้การพัฒนาพื้นที่นั้นล่าช้าในหลายด้าน ซึ่งต้องคอยอาศัยทุกหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน อย่างเช่นการลงนามครั้งนี้กับ เทศบาลนครเชียงราย ยกตัวอย่างเช่น หาดเชียงราย ที่มีพื้นที่รัลผิดชอบร่วมกัน ทั้งเทศบาลฯ และ อบต. ที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างพัฒนาพื้นที่ แต่ก็จะเห็นภาพชัดเจน แต่มาวันนี้เมื่อมีการลงนามแล้ว การร่วมกันพัฒนาก็จะคล้ายคลึงกัน ที่มีการพัฒนาไปพร้อมกัน ทั้งพื้นที่หาดเชียงราย และ สนามกีฬาของ อบต. จึงมีความเชื่อมั่นและขอบคุณทางทั้ง 2 องค์กรที่เข้ามาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ และสิ่งดี ๆ ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน.