ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เตรียมบวงสรวงตานหาพญามังรายเชียงรายครบ759ปี

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่กองช่างทำความสะอาดโดยรอบอนุสาวรีย์องค์พญามังราย รวมทั้งทำความสะอาดองค์พญามังราย ในการเตรียมการบวงสรวง จังหวัดเชียงรายอายุครบรอบ 759 ปี ถวายดวงพระวิญญาณ เพื่อความร่มเย็นของเมืองเชียงรายและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2564 ทั้งนี้ การทำความสะอาดยังเป็นการป้องกันเชื้อโรคต่างๆในพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วย

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข