พิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และชาวชุมชน 65 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายร่วมประกอบพิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังราย เนื่องด้วยวันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งเมืองเชียงราย อายุครบ 759 ปี โดยจะมีการจัดพิธีกรรมแบบล้านนา ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช ตลอดจนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดดอยงำ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพญามังรายมหาราช และเพื่อความเป็นสิริมงคลของเมืองเชียงราย ตลอดจนประชาชนชาวเชียงราย

759ปีเมืองเชียงราย

พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน