ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

คู่มือประชาชนเลือกตั้งท้องถิ่น

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดชุดข้อมูลเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้👇👇

https://drive.google.com/drive/folders/1Rt0cITXhgRWe8Sg0ddGhBIqEUh22WOsK?usp=sharing

พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน