สักการะสถูปพญามังราย สร้างเมืองเชียงรายครบ 759 ปี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย และชาวบ้านชุมชน 65 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันประกอบพิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังราย ณ สถูปพญามังรายรายมหาราช วัดดอยงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพิธีแบบล้านนา และทางเทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินการพิธีนี้มาทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่องค์พญามังรายมหาราช ทรงสร้างบ้านแปงเมืองเชียงราย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.1805 ปัจจุบันจังหวัดเชียงราย มีอายุ 759 ปี

ทั้งนี้จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดให้วันที่ 26 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งเมืองเชียงราย โดยมีการจัดพิธีกรรมแบบล้านนา ตลอดจนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พญามังรายมหาราช และให้คนรุ่นหลังได้ร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้เอาไว้

ซึ่งที่ วัดดอยงำเมือง ตามจารึกระบุว่า เป็นสถานที่เก็บสถูปพญามังรายมหาราช และ พระบรมรูปองค์พญามังรายมหาราช เป็นทรงนั่งบัลลังก์อย่างสง่างาม ทั้งนี้ชาวเชียงรายจะเดินทางขึ้นมายังวัดดอยงำเมือง เพื่อกราบไหว้ขอพรจาก สถูปพญามังรายมหาราช อย่างไม่ขาดสาย ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงราย จึงยึดตามหลักจารึกที่กำหนดให้วันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นการบวงสรวง และตานหาพญามังราย.