90วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัยจงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับแจ้งประกาศจากทางจังหวัดเชียงรายโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในการขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด 90วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -30 เมษายน 2564

ดังนั้นหากพบเห็นการกระทำความผิดกรุณาแจ้ง 👇

📍ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง โทรศัพท์หมายเลข 191
📍ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 053-712603
📍สายด่วนทางหลวง 1586
📍สายด่วนทางหลวงชนบท 1146

พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน