“อนุทิน” ชมเทศบาลนครเชียงรายป้องกันโควิด 19 อย่างดี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย หม่อมหลวง นายแพทย์ สมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคณะได้เดินทางมายัง มหาวิทยาลัยวัยยที่ 3 เพื่อมอบนโยบาย 3 หมอ ประกอบด้วย

  1. หมอประจำบ้าน (อสม.ระดับหมู่บ้าน) ซึ่ง อสม. 1 คนจะรับผิดชอบ 8-15 หลังคาเรือน
  2. หมอสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/พยาบาลระดับตำบล) โดยบุคลากรสาธารณสุขระบบปฐมภูมิ (รพ.สต., หน่วยงานสาธารณสุข, เทศบาล, กทม.คลินิกอบอุ่น ฯลฯ) 1 คน รับผิดชอบประชาชน 1,250 คน หรือ 1-3 หมู่บ้าน และจะประสานการทำงานร่วมกับอสม.
  3. หมอครอบครัว เป็นแพทย์ที่มีองค์ความรู้หรือจบด้านเวชศาสตร์ครอบครัว รับผิดชอบประชากร 1 คนต่อประชาชน 10,000 คน หรือ 1-3 ตำบล โดยหมอประจำตัวทั้ง 3 จะบูรณาการทำงานร่วมกันในการดูแล ให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสานต่อแนวทาง “สร้าง นำซ่อม” ให้แก่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย
    พร้อมกับพบปะพี่น้องประชาชน อสม. พร้อมกล่าวชมการบริหารของเทศบาลนครเชียงราย ภายใต้การนำของนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ที่สามารถป้องกัน รณรงค์ ให้ชาวเทศบาลนครเชียงราย ปลอดภัยจากโควิด19 อย่างมีประสิทธิภาพ

#ทำภาระให้เป็นพลัง

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน