ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เตรียมความพร้อมรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

ประชุมเตรียมพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการกอง ทั้งหมด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ที่ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเตรียมพร้อมการเตรียมการเลือกตั้ง และการเตรียมการรับสมัคร ในวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ทาง ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย แจ้งว่า ได้มีการกำหนดให้บริเวณลานจอดรถด้านหน้าตึกอำนวยการของเทศบาลนครเชียงราย เป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง โดยจะมีการจัดแบ่งพื้นที่การรับสมัคร สมาชิกสภาเทศบาล ตามพื้นที่เขตเลือกตั้ง ซึ่งมีทั้งหมด 4 เขตเลือกตั้ง และ จุดรับสมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงราย จำนวน 1 จุด โดยการเตรียมการรับสมัครนั้น จะรวมไปถึงการป้องกันเรื่องของ โควิด-19 จะมีการเข้าออก มีการเตรียมจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าก่อนรับสมัคร

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน