ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ติดตามตรวจสอบรับทราบข้อมูลการเลือกตั้ง หน้าเพจศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงราย

📌ติดตามตรวจสอบรับทราบข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย หน้าเพจศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงราย https://www.facebook.com/ElectionChiangraicityCentre