รับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลนครเชียงรายคึกคัก

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดพื้นที่ในการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และนายกเทศมนตรีนครเชียงราย โดยทางเทศบาลนครเชียราย ได้จัดแบ่งพื้นที่ ในการรับสมัคร ทั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้งหมด 4 เขต จากทั้งหมด 65 ชุมชน โดยการรับสมัครจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับการรับสมัครในวันแรก นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ นายสุรพงษ์ อินทจักร พ.ต.ท.วิศณุ แปงยาแก้ว กรรมการการเลือกตั้วประจำเทศบาลนครเชียงราย และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสังเกตการณ์รับสมัครด้วย

สำหรับบรรยากาศการรับสมัครนั้น ท่ามกลางฝนที่ตกหนักเป็นบางช่วง และวันนี้เป็นวันแรก พบว่าผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย มาก่อนเวลา 08.30 น. จึงถือว่าทุกคนมาพร้อมกัน ทำให้ต้องการตกลงกัน ส่วนของผู้สมัครนายกเทศมนตรี จะต้องมีการจับสลากหมายเลขก่อนหลัง โดยเริ่มต้นจาก นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย ได้ทำการจับสลากชื่อผู้สมัครนายกเทศมนตรี ว่าผู้สมัครท่านไดจะได้เป็นผู้จับหมายเลขก่อนหลัง โดย ผู้ที่ได้จับหมายเลขก่อน คือ นายสมพงษ์ กูลวงค์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรี ทีมกลุ่มอาสาประชา ซึ่งจับได้หมายเลข 2 ขณะที่ นายวันชัย จงสุทธานามณี ผู้สมัครนายกเทศมนตรี ทีมวันชัย จับได้หมายเลข 1 ก่อนที่จะมีการยื่นใบสมัคร รวมทั้งผู้สมัคร สท. ก็ยื่นใบสมัครตามเขตเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ยื่นใบสมัครเสร็จสิ้น ได้ออกพบปะกันผู้ที่เดินทางมาให้การสนับสนุน รับดอกไม้และพวงมาลัย และถ่ายรูปกับผู้สมัคร บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาก็ตาม จากนั้นผู้สมัคร สท. ก็ได้ยื่นใบสมัครตามขั้นตอนการรับสมัคร

โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ทีมวันชัย หมายเลข 1 กล่าวว่า ในนามของผู้สมัคร ขอมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเทศบาลนครเชียงราย ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของลูกหลานชาวเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้หลังจบการศึกษาแล้วจะได้อยู่ในระดับแถวหน้าของประเทศ ว่าเมื่อเรียนที่เทศบาลนครเชียงรายจะเป็นคนดี คนเก่ง ส่วนในเรื่องอื่น ๆ จะส่งเสริมความเป็นอยู่ของชาวเทศบาลนครเชียงรายจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ทั้งนี้ยังรวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ที่ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่มากขึ้น

“ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ประเทศไทย หรือ เทศบาลนครเชียงราย เป็นสังคมผู้สูงอายุ ที่มากขึ้น รวมทั้งการทำอย่างไรให้เยาวชน เด็ก ๆ มีความใกล้ชิดกับผู้สูงอายุจนเกิดสิ่งที่ดีที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะศิลปะวัฒนธรรม และอีกประเด็นสำคัญนั้นคือเรื่องการท่องเที่ยว ที่ทำแล้วจะก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่อย่างไร มีแรงดึงดูดใหม่อย่างไร เพราะมองว่า ถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์ท่องเที่ยวจะชะลอตัวเพราะโควิด19 แต่ทำอย่างไรให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ได้จากอาชีพเหล่านี้ที่ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ ของเดิมก็ต้องอนุรักษ์เอาไว้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยว และของใหม่จะต้องประชาสัมพันธ์อย่างไรให้นักท่องเที่ยวเขาถึง ดังนั้นจึงขอฝากทีมวันชัย ให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจด้วย” นายวันชัย กล่าว

ทางด้านนายสมพงษ์ กูลวงค์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กลุ่มอาสาประชา หมายเลข 2 กล่าวว่า นโยบายการหาเสียงในปัจจุบัน ในสถานการณ์โควิด19 และเศรษฐกิจฟืดเคือง เรื่องแรกที่จะเร่งแก้ไข หากได้รับเลือกตั้ง คือการสร้างการค้าขายออนไลน์ให้กว้างขึ้น และเพิ่มการท่องเที่ยวตลาดน้ำขึ้นมาอีก ทั้งนี้ยังรวมทั้งแก้ปัญหาโควิด19 อาจมีการดำเนินการผลักดันให้ได้วัคซีนป้องกันโควิด19 โดยเร็ว เรื่องปากท้องของประชาชนจะเน้นที่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ โดยจะสนับสนุนให้เกิดการเดินทางแบบซิตี้บัส ซิตี้ไลน์มากขึ้น หรือส่งเสริมการใช้บริการเดินทางแบบสาธารณะมากขึ้น และพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามมา จึงขอฝาก กลุ่มอาสาประชา ให้ได้รับเลือกด้วยเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การสมัครในช่วงเช้าของวันแรก ทั้งสองทีมได้ส่งผู้สมัครครบทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ซึ่งเทศบาลนครเชียงราย จะมี สท.ได้ 24 คน ซึ่ง ทีมวันชัย ถือว่าเป็นแชมป์เก่าหลายสมัย นำโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี ที่มีการพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายมาอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชาวเทศบาลนครเชียงรายในหลายโครงการ ส่วนกลุ่มอาสาประชา ได้รับเลือกเพียง 1 สมัย นำโดยนายสมพงษ์ กูลวงค์ ซึ่งชาวเชียงรายจะทราบกันดีว่า มี นายสามารถ แก้วมีชัย อดีต สส.เชียงราย คอยให้การสนับสนุน

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า ในวันนี้ถึงแม้จะมีฝนตกลงมา แต่ก็ไม่ทำให้การรับสมัครเกิดปัญหาแต่อย่างใด เพราะทางเทศบาลนครเชียงราย ได้มีการเตรียมพร้อมไว้แล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดถือว่าเป็นไปด้วยดี ขณะที่ระยะเวลาที่เหลือในการรับสมัคร ทางเทศบาลนครเชียงราย พร้อมดำเนินการรับสมัครในจุดเดิม และขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 และขอแจ้งว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือนอกเขตเลือกตั้งแต่อย่างใด

ด้านนาย สุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิก และ นายกเทศมนตรี เทศบาล ทั่วประเทศ ส่วนของจังหวัดเชียงราย มีเทศบาลตำบลจำนวน 72 แห่ง และเทศบาลนคร 1 แห่ง รวมเป็น 73 แห่ง ที่เปิดรับสมัครวันนี้พร้อมกัน จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เบื้องต้นจากการรับรายงานยังไม่พบปัญหาการรับสมัครของแต่ละพื้นที่แต่อย่างใด

รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากผู้สมัครรับเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 2 คนที่ถือว่าเป็นผู้สมัครคนสำคัญแล้ว มีรายงานว่ามีผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งอีกอย่างน้อย 1 คน หนึ่งในนั้นคือ น.ส.สุธาสินี เหล่ารุ่งโรจน์ ทายาทธุรกิจในเครือทวียนต์ ซึ่งเป็นเอกชนที่จำหน่ายสินค้าหลากหลายโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์รายใหญ่และเก่าแก่ใน จ.เชียงราย โดยกลุ่มนี้ใช้การหาเสียงผ่านสื่อสาธารณะหรือโซเชียลมีเดียด้วยการใช้แนวคิดว่าเป็นคนรุ่นใหม่ เช่น คนใหม่ เมืองใหม่ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เทศบาลของเราอนาคตของเรา เป็นต้น ขณะที่คนในกลุ่มต่างก็เป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ทำธุรกิจหลากหลาย เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ทำให้การเลือกตั้งในปี 2564 ค่อนข้างมีสีสันมากกว่าทุกครั้ง และเป็นการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มการเมืองท้องถิ่น กลุ่มการเมืองที่มีผู้สนับสนุนเป็นอดีตนักการเมืองระดับประเทศที่แตกขั้วออกมาจากพรรคเดิม และตัวแทนของพรรคการเมืองใหญ่รวมทั้งหมด 3 กลุ่ม.