ทน.เชียงรายร่วมส่งคัดเลือกศูนย์อปพรดีเด่นและอปพรดีเด่นประจำปี2564

ด้วยศูนย์อปพร.กลางกำหนดให้วันที่ 22 ของทุกปี เป็นวัน”อปพร.” นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับพร้อมตอบข้อซักถาม คณะกรรมการตรวจประเมิน คัดเลือกศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงราย ดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน