ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โครงการสร้างสำนึกพลเมือง ท.6

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู คณะนักเรียนจัดกิจกรรมโครงการสร้างสำนึกพลเมืองโดยคณะผู้บริหาร, สภานักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายและชุมชนฝั่งหมิ่นสร้างแหล่งอนุบาลปลา เขตอภัยทานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเพิ่มขยายพันธุ์ปลาในแม่น้ำกก

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา

#การศึกษาเทศบาลนครเชียงราย

#crms6