ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายซ่อมถนนชำรุดชุมชนบ้านดอย

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย รักษาการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการนำหินคลุก พร้อมเครื่องจักรอัดบดถนนชุมชนบ้านดอย เนื่องจากชาวบ้านได้แจ้งมาว่าหลังจากที่ฝนตกลงมามีรถบรรทุกวิ่งเข้า-ออกส่งผลให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเกรงจะเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร ทางเทศบาลนครเชียงรายได้เร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาน