ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

สรุปรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายและนายกเทศมนตรี

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย ร่วมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย มาตั้งแต่วันที่ 8 -12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งการรับสมัครเลือกตั้ง ไม่พบปัญหาใด

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย แจ้งว่า รวมการรับสมัครเลือกตั้ง มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี รวม 4 คน ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ทั้งหมด 4 เขตเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 74 คน หลังจากนี้ไปทางคณะกรรมการเลือกตั้ง จะได้มีการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อให้การรับรองตามขั้นตอนต่อไป โดยจะมีการประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ในหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ และการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และนอกเขตเลือกตั้งแต่อย่างใด

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน