เทศบาลนครเชียงรายส่งเสริมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

นายภูวิศ วรรณพฤษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ในฐานะศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับกกต.เชียงราย กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่โรงแรมทีคการ์เด้นท์ ต.บ้านดู่ อ.เมืองจ.เชียงราย โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และตัวแทน รวมทั้งตัวแทน ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วมรับฟัง แนวทางที่ กกต.จังหวัดเชียงราย มีพระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และวิทยากรบรรยายถึงการเสียงเลือกตั้ง ตามกฏหมายที่กำหนด และกฏข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งทางผู้เข้าร่วมรับฟังให้ความสนใจอย่างมาก เพราะกฏข้อบังคับการเลือกตั้งท้องถิ่นมีการเข้มงวดมากขึ้น เพื่อนำไปแนวทางการหาเสียงที่ถุกต้องและ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน