ข่าวเด่น

เชียงรายมอบเงินกองทุนฟื้นฟูฯกว่า13ล้าน

เชียงรายมอบเงินกองทุนฟื้นฟูฯกว่า13ล้าน ซื้อหนี้สหกรณ์พร้อมนำที่ดินให้เกษตรกรโดยไม่มีดอกเบี้ย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย มอบหมายให้นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานมอบเงิน จำนวน 13,295,374.78 บาท ให้กับสถาบันเจ้าหนี้ สหกรณ์ฯ จำนวน 3 สหกรณ์ฯ เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร จำนวน 19 ราย โดยมีนายนิยม สุวรรณประภา หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.เชียงราย (กฟก.) กล่าวรายงาน

โดย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร ตามลำดับ คือ 1. สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด เกษตรกรจำนวน 16 ราย จำนวนเงิน 11,748,913.62 บาท มี นายสุพัฒน์ ธิวงค์เวียง ประธานสหกรณ์ฯ และนางแสงสุนีย์ นุชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบ 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด เกษตรกรจำนวน 2 ราย จำนวนเงิน 1,208,054.56 บาท มีนายอานนท์ วงษารัตน์ ประธานสหกรณ์ฯ และนายบุญตรง เทพอุดม ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และนายพิษณุ เทพอุดม หน.ฝ่ายสินเชื่อฯ เป็นผู้รับมอบ และ 3. สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด เกษตรกรจำนวน 1 ราย จำนวนเงิน 338,406.60 บาท มีนายสมเพชร สิทธิวงค์เป็ง ประธานสหกรณ์ฯ และนายชูเชิด ศรีโชติ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบ โดยมีนายณัฐวุฒิ รัศมีจันทร์ ผู้แทนอนุกรรการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี

โดยนายภาษเดช กล่าวว่า ขอขอบคุณ สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 สหกรณ์ฯ ที่เห็นความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร โดยให้หน่วยงาน “กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร จ.เชียงราย” เข้าไปชำระหนี้แทนเกษตรกร ทำให้เกษตรกรลดภาระหนักในเรื่องหนี้สินไปมาก ประกอบกับกองทุนฟื้นฟูฯ ไม่มีดอกเบี้ย

ด้านนายนิยม กล่าวว่า สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 สหกรณ์ฯ ได้ส่งมอบโฉนดที่ดิน จำนวน 23 แปลง เนื้อที่รวม 86 ไร่ 1 งาน 60.7 ตารางวา ให้กับ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.เชียงราย เพื่อดำเนินการโอนที่ดินตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยเกษตรกร ทั้ง 19 ราย ได้ทำสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน (ที่ดิน) คืนกับ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.เชียงราย ตามจำนวนเงินที่กองทุนฯได้จ่ายเพื่อการชำระหนี้แทน ระยะเวลาการเช่าซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 20 ปี โดยไม่มีค่าบริการหรือดอกเบี้ย ทั้งนี้เกษตรกรต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ตามที่คณะกรรมการกำหนด.