ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

28 มีนาคม เลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปร่งใส

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย รักษาการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่าลืมออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งของท่าน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน