โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ประชุมทำความเข้าใจ ผู้ประกอบการ ร้านค้า

นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เข้าร่วมประชุมพร้อมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณหน้าโรงเรียน ณ ห้องประชุมพัฒนาลังการโดยได้รับเกียรติจาก นางสุนิดา พรมนิกร นักวิชาการสุขาภิบาล กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในการจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าโรงเรียน และการปฏิบัติตนก่อนจำหน่ายสินค้าให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกสุขลักษณะ